Voor wie?
Ben je liever praktisch bezig dan met je neus in de boeken te zitten? Kies dan voor het eerste jaar beroeps. Een belangrijke doelstelling is om jou met
plezier naar school te laten gaan en je de knepen van het vak bij te leren. Een groot deel van de wekelijkse uren gaat naar algemene vorming die echter niet
te theoretisch wordt aangeboden. Boeiende en zinvolle werkvormen scherpen de natuurlijke nieuwsgierigheid aan.
Een deel van de wekelijkse uren gaat naar technologische opvoeding. Hierin kun je je uitleven in allerhande technische activiteiten. Het doel is kennismaken
met de wijze waarop iets gemaakt kan worden. Het bewerken en verwerken van verschillende grondstoffen, het toepassen van technieken, gebruikmaken
van gereedschappen en apparaten en het werken volgens plan komen onder meer aan bod.
Wat na 1B?
De meeste leerlingen stromen door naar het 2de beroepsvoorbereidend jaar. Het is mogelijk om na het eerste leerjaar B alsnog over te stappen naar het
eerste leerjaar A. De klassenraad oordeelt of deze keuze wenselijk is en kans op succes maakt. Leerlingen die slagen in 1B ontvangen het getuigschrift van
basisonderwijs.
Voor wie?
Ben je liever praktisch bezig dan met je neus in de boeken te zitten? Kies dan voor het eerste jaar beroeps. Een belangrijke
doelstelling is om jou met plezier naar school te laten gaan en je de knepen van het vak bij te leren. Een groot deel van de
wekelijkse uren gaat naar algemene vorming die echter niet te theoretisch wordt aangeboden. Boeiende en zinvolle werkvormen
scherpen de natuurlijke nieuwsgierigheid aan.
Een deel van de wekelijkse uren gaat naar technologische opvoeding. Hierin kun je je uitleven in allerhande technische
activiteiten. Het doel is kennismaken met de wijze waarop iets gemaakt kan worden. Het bewerken en verwerken van
verschillende grondstoffen, het toepassen van technieken, gebruikmaken van gereedschappen en apparaten en het werken
volgens plan komen onder meer aan bod.
Wat na 1B?
De meeste leerlingen stromen door naar het 2de beroepsvoorbereidend jaar. Het is mogelijk om na het eerste leerjaar B alsnog
over te stappen naar het eerste leerjaar A. De klassenraad oordeelt of deze keuze wenselijk is en kans op succes maakt.
Leerlingen die slagen in 1B ontvangen het getuigschrift van basisonderwijs.
Voor wie?
Ben je liever praktisch bezig dan met je neus in de boeken te zitten? Kies dan voor het
eerste jaar beroeps. Een belangrijke doelstelling is om jou met plezier naar school te
laten gaan en je de knepen van het vak bij te leren. Een groot deel van de wekelijkse uren
gaat naar algemene vorming die echter niet te theoretisch wordt aangeboden. Boeiende
en zinvolle werkvormen scherpen de natuurlijke nieuwsgierigheid aan.
Een deel van de wekelijkse uren gaat naar technologische opvoeding. Hierin kun je je
uitleven in allerhande technische activiteiten. Het doel is kennismaken met de wijze
waarop iets gemaakt kan worden. Het bewerken en verwerken van verschillende
grondstoffen, het toepassen van technieken, gebruikmaken van gereedschappen en
apparaten en het werken volgens plan komen onder meer aan bod.
Wat na 1B?
De meeste leerlingen stromen door naar het 2de beroepsvoorbereidend jaar. Het is
mogelijk om na het eerste leerjaar B alsnog over te stappen naar het eerste leerjaar A.
De klassenraad oordeelt of deze keuze wenselijk is en kans op succes maakt. Leerlingen
die slagen in 1B ontvangen het getuigschrift van basisonderwijs.
Voor wie?
Ben je liever praktisch bezig dan met je neus in de boeken te
zitten? Kies dan voor het eerste jaar beroeps. Een belangrijke
doelstelling is om jou met plezier naar school te laten gaan en je
de knepen van het vak bij te leren. Een groot deel van de
wekelijkse uren gaat naar algemene vorming die echter niet te
theoretisch wordt aangeboden. Boeiende en zinvolle
werkvormen scherpen de natuurlijke nieuwsgierigheid aan.
Een deel van de wekelijkse uren gaat naar technologische
opvoeding. Hierin kun je je uitleven in allerhande technische
activiteiten. Het doel is kennismaken met de wijze waarop iets
gemaakt kan worden. Het bewerken en verwerken van
verschillende grondstoffen, het toepassen van technieken,
gebruikmaken van gereedschappen en apparaten en het werken
volgens plan komen onder meer aan bod.
Wat na 1B?
De meeste leerlingen stromen door naar het 2de
beroepsvoorbereidend jaar. Het is mogelijk om na het eerste
leerjaar B alsnog over te stappen naar het eerste leerjaar A. De
klassenraad oordeelt of deze keuze wenselijk is en kans op
succes maakt. Leerlingen die slagen in 1B ontvangen het
getuigschrift van basisonderwijs.
Voor wie?
Ben je liever praktisch bezig dan met je
neus in de boeken te zitten? Kies dan
voor het eerste jaar beroeps. Een
belangrijke doelstelling is om jou met
plezier naar school te laten gaan en je
de knepen van het vak bij te leren. Een
groot deel van de wekelijkse uren gaat
naar algemene vorming die echter niet
te theoretisch wordt aangeboden.
Boeiende en zinvolle werkvormen
scherpen de natuurlijke
nieuwsgierigheid aan.
Een deel van de wekelijkse uren gaat
naar technologische opvoeding. Hierin
kun je je uitleven in allerhande
technische activiteiten. Het doel is
kennismaken met de wijze waarop iets
gemaakt kan worden. Het bewerken en
verwerken van verschillende
grondstoffen, het toepassen van
technieken, gebruikmaken van
gereedschappen en apparaten en het
werken volgens plan komen onder meer
aan bod.
Wat na 1B?
De meeste leerlingen stromen door
naar het 2de beroepsvoorbereidend
jaar. Het is mogelijk om na het eerste
leerjaar B alsnog over te stappen naar
het eerste leerjaar A. De klassenraad
oordeelt of deze keuze wenselijk is en
kans op succes maakt. Leerlingen die
slagen in 1B ontvangen het
getuigschrift van basisonderwijs.
1B
1B
1B
1B
1B