Van de leerlingen die instappen op de 1STEM-W richting wordt verwacht dat zij innovatief zijn, creatief en dat ze gebrand zijn om zelfstandig een
oplossing te zoeken voor de uitdagingen die ze voorgeschoteld krijgen.
De leerling zal zowel zelfstandig alsook in groep moeten functioneren. Verder zal de leerling buiten de les nog voldoende tijd moeten besteden aan
het vak. Computerspelletjes programmeren, robots programmeren, werken met de 3D printer en de lasersnijder, digitaal 2D en 3D kunnen tekenen
zijn enkele dingen die aan bod komen. Een interesse voor wiskunde en wetenschappelijke problemen zijn een sterke basis om deze richting aan te
vatten.
Van de leerlingen die instappen op de 1STEM-W richting wordt verwacht dat zij innovatief zijn, creatief en dat ze gebrand zijn
om zelfstandig een oplossing te zoeken voor de uitdagingen die ze voorgeschoteld krijgen.
De leerling zal zowel zelfstandig alsook in groep moeten functioneren. Verder zal de leerling buiten de les nog voldoende tijd
moeten besteden aan het vak. Computerspelletjes programmeren, robots programmeren, werken met de 3D printer en de
lasersnijder, digitaal 2D en 3D kunnen tekenen zijn enkele dingen die aan bod komen. Een interesse voor wiskunde en
wetenschappelijke problemen zijn een sterke basis om deze richting aan te vatten.
Van de leerlingen die instappen op de 1STEM-W richting wordt verwacht dat zij innovatief
zijn, creatief en dat ze gebrand zijn om zelfstandig een oplossing te zoeken voor de
uitdagingen die ze voorgeschoteld krijgen.
De leerling zal zowel zelfstandig alsook in groep moeten functioneren. Verder zal de leerling
buiten de les nog voldoende tijd moeten besteden aan het vak. Computerspelletjes
programmeren, robots programmeren, werken met de 3D printer en de lasersnijder, digitaal
2D en 3D kunnen tekenen zijn enkele dingen die aan bod komen. Een interesse voor
wiskunde en wetenschappelijke problemen zijn een sterke basis om deze richting aan te
vatten.
Van de leerlingen die instappen op de 1STEM-W richting wordt
verwacht dat zij innovatief zijn, creatief en dat ze gebrand zijn om
zelfstandig een oplossing te zoeken voor de uitdagingen die ze
voorgeschoteld krijgen.
De leerling zal zowel zelfstandig alsook in groep moeten
functioneren. Verder zal de leerling buiten de les nog voldoende
tijd moeten besteden aan het vak. Computerspelletjes
programmeren, robots programmeren, werken met de 3D printer
en de lasersnijder, digitaal 2D en 3D kunnen tekenen zijn enkele
dingen die aan bod komen. Een interesse voor wiskunde en
wetenschappelijke problemen zijn een sterke basis om deze
richting aan te vatten.
Van de leerlingen die instappen op de 1STEM-W
richting wordt verwacht dat zij innovatief zijn,
creatief en dat ze gebrand zijn om zelfstandig een
oplossing te zoeken voor de uitdagingen die ze
voorgeschoteld krijgen.
De leerling zal zowel zelfstandig alsook in groep
moeten functioneren. Verder zal de leerling buiten
de les nog voldoende tijd moeten besteden aan
het vak. Computerspelletjes programmeren,
robots programmeren, werken met de 3D printer
en de lasersnijder, digitaal 2D en 3D kunnen
tekenen zijn enkele dingen die aan bod komen.
Een interesse voor wiskunde en
wetenschappelijke problemen zijn een sterke
basis om deze richting aan te vatten.
1STEM - W
1STEM - W
1STEM - W
1STEM - W
1STEM - W