4LAS
Leerlingen die kiezen voor de richting lassen worden vanaf de eerste schooldag tot de laatste schooldag dat ze in deze afdeling aanwezig zijn, geconfronteerd
met een brede waaier aan lasprocessen.
Wie in het 3de jaar (3 LEM) kiest om lassen te volgen, krijgt een combinatie aangeboden van lasprocessen:
• basis BMBE lassen (Booglassen Met Beklede Elektrode)
• Mig-Mag lassen (halfautomaat)
• autogeen lassen (gassmeltlassen)
Van ieder proces krijgen de leerlingen 5 oefeningen aangeboden en een klein eindwerk. Deze worden uitgevoerd in de positie onder de hand lassen, in
vakterminologie uitgedrukt in positie PA.
In het 4de jaar lassen wordt het BMBE lassen verder en uitgebreider onder de loep genomen. Dan praten we over lassen met verschillende soorten elektroden
en het lassen in alle posities. Binnenhoeken, buitenhoeken, buis op plaat, alles komt hier aan bod. We praten dan over een 25- tot 30-tal oefeningen per
schooljaar.
In het 5de jaar lassen is er een combinatie van BMBE lassen en Mig-Mag lassen. Dit behelst een 20-tal oefeningen in alle posities. Vanaf het 5de jaar volgen
de leerlingen ook 3 weken stage bij een bedrijf.
Het 6de jaar lassen is een combinatie van het Mig-Mag lassen en het Tig lassen. Het Tig proces is het lassen van RVS (roest vast staal) en ALU (aluminium).
Hier gaat het ook over een pakket van een 20-tal oefeningen. Daarnaast wordt er dan ook constructielassen aangeleerd. Een stage van 6 weken in de
bedrijfswereld is hier ook van toepassing.
Het 7de jaar lassen is een specialisatiejaar dat wij de leerlingen aanraden om te doen. Dit extra jaar doet de kansen stijgen om een plaats te verwerven op de
arbeidsmarkt. In dit 7de jaar komen alle lasprocessen aan bod en worden er ook constructiewerken voor bedrijven en derden uitgevoerd. Het 7de jaar heeft het
hele jaar door een stage in de bedrijfswereld van 2 dagen per week.
In onze lasafdeling draait het niet enkel en alleen om de lasprocessen, de leerlingen zagen en knippen ook hun eigen materialen.
In iedere graad en leerjaar wordt de "Technologie van het lassen" aangeleerd en worden technische schema's getekend. Dit gaat van schetsen tot aanzichten
van werktekeningen.
Leerlingen die kiezen voor de richting lassen worden vanaf de eerste schooldag tot de laatste schooldag dat ze in deze afdeling
aanwezig zijn, geconfronteerd met een brede waaier aan lasprocessen.
Wie in het 3de jaar (3 LEM) kiest om lassen te volgen, krijgt een combinatie aangeboden van lasprocessen:
• basis BMBE lassen (Booglassen Met Beklede Elektrode)
• Mig-Mag lassen (halfautomaat)
• autogeen lassen (gassmeltlassen)
Van ieder proces krijgen de leerlingen 5 oefeningen aangeboden en een klein eindwerk. Deze worden uitgevoerd in de positie
onder de hand lassen, in vakterminologie uitgedrukt in positie PA.
In het 4de jaar lassen wordt het BMBE lassen verder en uitgebreider onder de loep genomen. Dan praten we over lassen met
verschillende soorten elektroden en het lassen in alle posities. Binnenhoeken, buitenhoeken, buis op plaat, alles komt hier aan
bod. We praten dan over een 25- tot 30-tal oefeningen per schooljaar.
In het 5de jaar lassen is er een combinatie van BMBE lassen en Mig-Mag lassen. Dit behelst een 20-tal oefeningen in alle
posities. Vanaf het 5de jaar volgen de leerlingen ook 3 weken stage bij een bedrijf.
Het 6de jaar lassen is een combinatie van het Mig-Mag lassen en het Tig lassen. Het Tig proces is het lassen van RVS (roest
vast staal) en ALU (aluminium). Hier gaat het ook over een pakket van een 20-tal oefeningen. Daarnaast wordt er dan ook
constructielassen aangeleerd. Een stage van 6 weken in de bedrijfswereld is hier ook van toepassing.
Het 7de jaar lassen is een specialisatiejaar dat wij de leerlingen aanraden om te doen. Dit extra jaar doet de kansen stijgen om
een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. In dit 7de jaar komen alle lasprocessen aan bod en worden er ook
constructiewerken voor bedrijven en derden uitgevoerd. Het 7de jaar heeft het hele jaar door een stage in de bedrijfswereld van
2 dagen per week.
In onze lasafdeling draait het niet enkel en alleen om de lasprocessen, de leerlingen zagen en knippen ook hun eigen
materialen.
In iedere graad en leerjaar wordt de "Technologie van het lassen" aangeleerd en worden technische schema's getekend. Dit
gaat van schetsen tot aanzichten van werktekeningen.
Leerlingen die kiezen voor de richting lassen worden vanaf de eerste schooldag tot de
laatste schooldag dat ze in deze afdeling aanwezig zijn, geconfronteerd met een brede
waaier aan lasprocessen.
Wie in het 3de jaar (3 LEM) kiest om lassen te volgen, krijgt een combinatie aangeboden
van lasprocessen:
• basis BMBE lassen (Booglassen Met Beklede Elektrode)
• Mig-Mag lassen (halfautomaat)
• autogeen lassen (gassmeltlassen)
Van ieder proces krijgen de leerlingen 5 oefeningen aangeboden en een klein eindwerk.
Deze worden uitgevoerd in de positie onder de hand lassen, in vakterminologie uitgedrukt
in positie PA.
In het 4de jaar lassen wordt het BMBE lassen verder en uitgebreider onder de loep
genomen. Dan praten we over lassen met verschillende soorten elektroden en het lassen in
alle posities. Binnenhoeken, buitenhoeken, buis op plaat, alles komt hier aan bod. We
praten dan over een 25- tot 30-tal oefeningen per schooljaar.
In het 5de jaar lassen is er een combinatie van BMBE lassen en Mig-Mag lassen. Dit
behelst een 20-tal oefeningen in alle posities. Vanaf het 5de jaar volgen de leerlingen ook 3
weken stage bij een bedrijf.
Het 6de jaar lassen is een combinatie van het Mig-Mag lassen en het Tig lassen. Het Tig
proces is het lassen van RVS (roest vast staal) en ALU (aluminium). Hier gaat het ook over
een pakket van een 20-tal oefeningen. Daarnaast wordt er dan ook constructielassen
aangeleerd. Een stage van 6 weken in de bedrijfswereld is hier ook van toepassing.
Het 7de jaar lassen is een specialisatiejaar dat wij de leerlingen aanraden om te doen. Dit
extra jaar doet de kansen stijgen om een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. In dit 7de
jaar komen alle lasprocessen aan bod en worden er ook constructiewerken voor bedrijven
en derden uitgevoerd. Het 7de jaar heeft het hele jaar door een stage in de bedrijfswereld
van 2 dagen per week.
In onze lasafdeling draait het niet enkel en alleen om de lasprocessen, de leerlingen zagen
en knippen ook hun eigen materialen.
In iedere graad en leerjaar wordt de "Technologie van het lassen" aangeleerd en worden
technische schema's getekend. Dit gaat van schetsen tot aanzichten van werktekeningen.
Leerlingen die kiezen voor de richting lassen worden vanaf de eerste
schooldag tot de laatste schooldag dat ze in deze afdeling aanwezig
zijn, geconfronteerd met een brede waaier aan lasprocessen.
Wie in het 3de jaar (3 LEM) kiest om lassen te volgen, krijgt een
combinatie aangeboden van lasprocessen:
• basis BMBE lassen (Booglassen Met Beklede Elektrode)
• Mig-Mag lassen (halfautomaat)
• autogeen lassen (gassmeltlassen)
Van ieder proces krijgen de leerlingen 5 oefeningen aangeboden en
een klein eindwerk. Deze worden uitgevoerd in de positie onder de
hand lassen, in vakterminologie uitgedrukt in positie PA.
In het 4de jaar lassen wordt het BMBE lassen verder en uitgebreider
onder de loep genomen. Dan praten we over lassen met verschillende
soorten elektroden en het lassen in alle posities. Binnenhoeken,
buitenhoeken, buis op plaat, alles komt hier aan bod. We praten dan
over een 25- tot 30-tal oefeningen per schooljaar.
In het 5de jaar lassen is er een combinatie van BMBE lassen en
Mig-Mag lassen. Dit behelst een 20-tal oefeningen in alle posities.
Vanaf het 5de jaar volgen de leerlingen ook 3 weken stage bij een
bedrijf.
Het 6de jaar lassen is een combinatie van het Mig-Mag lassen en het
Tig lassen. Het Tig proces is het lassen van RVS (roest vast staal) en
ALU (aluminium). Hier gaat het ook over een pakket van een 20-tal
oefeningen. Daarnaast wordt er dan ook constructielassen
aangeleerd. Een stage van 6 weken in de bedrijfswereld is hier ook van
toepassing.
Het 7de jaar lassen is een specialisatiejaar dat wij de leerlingen
aanraden om te doen. Dit extra jaar doet de kansen stijgen om een
plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. In dit 7de jaar komen alle
lasprocessen aan bod en worden er ook constructiewerken voor
bedrijven en derden uitgevoerd. Het 7de jaar heeft het hele jaar door
een stage in de bedrijfswereld van 2 dagen per week.
In onze lasafdeling draait het niet enkel en alleen om de lasprocessen,
de leerlingen zagen en knippen ook hun eigen materialen.
In iedere graad en leerjaar wordt de "Technologie van het lassen"
aangeleerd en worden technische schema's getekend. Dit gaat van
schetsen tot aanzichten van
werktekeningen.
Leerlingen die kiezen voor de
richting lassen worden vanaf de
eerste schooldag tot de laatste
schooldag dat ze in deze afdeling
aanwezig zijn, geconfronteerd met
een brede waaier aan
lasprocessen.
Wie in het 3de jaar (3 LEM) kiest
om lassen te volgen, krijgt een
combinatie aangeboden van
lasprocessen:
• basis BMBE lassen (Booglassen
Met Beklede Elektrode)
• Mig-Mag lassen (halfautomaat)
• autogeen lassen
(gassmeltlassen)
Van ieder proces krijgen de
leerlingen 5 oefeningen aangeboden
en een klein eindwerk. Deze
worden uitgevoerd in de positie
onder de hand lassen, in
vakterminologie uitgedrukt in positie
PA.
In het 4de jaar lassen wordt het
BMBE lassen verder en uitgebreider
onder de loep genomen. Dan
praten we over lassen met
verschillende soorten elektroden en
het lassen in alle posities.
Binnenhoeken, buitenhoeken, buis
op plaat, alles komt hier aan bod.
We praten dan over een 25- tot
30-tal oefeningen per schooljaar.
In het 5de jaar lassen is er een
combinatie van BMBE lassen en
Mig-Mag lassen. Dit behelst een
20-tal oefeningen in alle posities.
Vanaf het 5de jaar volgen de
leerlingen ook 3 weken stage bij
een bedrijf.
Het 6de jaar lassen is een
combinatie van het Mig-Mag lassen
en het Tig lassen. Het Tig proces
is het lassen van RVS (roest vast
staal) en ALU (aluminium). Hier
gaat het ook over een pakket van
een 20-tal oefeningen. Daarnaast
wordt er dan ook constructielassen
aangeleerd. Een stage van 6
weken in de bedrijfswereld is hier
ook van toepassing.
Het 7de jaar lassen is een
specialisatiejaar dat wij de
leerlingen aanraden om te doen. Dit
extra jaar doet de kansen stijgen
om een plaats te verwerven op de
arbeidsmarkt. In dit 7de jaar komen
alle lasprocessen aan bod en
worden er ook constructiewerken
voor bedrijven en derden uitgevoerd.
Het 7de jaar heeft het hele jaar
door een stage in de bedrijfswereld
van 2 dagen per week.
In onze lasafdeling draait het niet
enkel en alleen om de
lasprocessen, de leerlingen zagen
en knippen ook hun eigen
materialen.
In iedere graad en leerjaar wordt de
"Technologie van het lassen"
aangeleerd en worden technische
schema's getekend. Dit gaat van
schetsen tot aanzichten van
werktekeningen.
4LASSEN
4LASSEN
4LASSEN
4LASSEN
4LASSEN