Je kan de richting elektromechanica in de 3de graad volgen nadat je de 2de graad elektromechanica (EM) of industriële wetenschappen (IW)
hebt voltooid.
In de derde graad Elektromechanica komen zowel elektriciteit als mechanica in belangrijke mate aan bod.
Deze studierichting omvat twee grote blokken:
- ELEKTRICITEIT: je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische
opstellingen. Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.
- MECHANICA: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken
Tevens is het vak wiskunde in belangrijk mate aanwezig om de theoretische achtergrond van de technieken te begrijpen.
Het is een zeer gevarieerde opleiding.
De theorie en de praktijk gaan op deze richting hand in hand.
Er wordt projectmatig gewerkt zodat de realiteit in grote mate wordt nagebootst. Er wordt veel aandacht besteed aan technische systemen en
processen. Iedere leerling krijgt enkele projecten (elektrisch – mechanisch) op jaarbasis die hij zelfstandig, weliswaar onder begeleiding,
realiseert binnen de afgesproken tijd. Ze zoeken zelfstandig naar de nodige info op internet of in catalogi. Dan ontwerpen ze de nodige
elektrische schema’s met het softwarepakket E-plan en de mechanische tekeningen met de softwarepakketten inventor en/of autocad. Tot slot
komt de realisatie tot stand.
Je kan de richting elektromechanica in de 3de graad volgen nadat je de 2de graad elektromechanica (EM) of
industriële wetenschappen (IW) hebt voltooid.
In de derde graad Elektromechanica komen zowel elektriciteit als mechanica in belangrijke mate aan bod.
Deze studierichting omvat twee grote blokken:
- ELEKTRICITEIT: je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in
diverse elektrische opstellingen. Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.
- MECHANICA: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van
mechanische werkstukken
Tevens is het vak wiskunde in belangrijk mate aanwezig om de theoretische achtergrond van de technieken te
begrijpen.
Het is een zeer gevarieerde opleiding.
De theorie en de praktijk gaan op deze richting hand in hand.
Er wordt projectmatig gewerkt zodat de realiteit in grote mate wordt nagebootst. Er wordt veel aandacht besteed aan
technische systemen en processen. Iedere leerling krijgt enkele projecten (elektrisch – mechanisch) op jaarbasis die
hij zelfstandig, weliswaar onder begeleiding, realiseert binnen de afgesproken tijd. Ze zoeken zelfstandig naar de
nodige info op internet of in catalogi. Dan ontwerpen ze de nodige elektrische schema’s met het softwarepakket
E-plan en de mechanische tekeningen met de softwarepakketten inventor en/of autocad. Tot slot komt de realisatie
tot stand.
Je kan de richting elektromechanica in de 3de graad volgen nadat je de 2de graad
elektromechanica (EM) of industriële wetenschappen (IW) hebt voltooid.
In de derde graad Elektromechanica komen zowel elektriciteit als mechanica in belangrijke
mate aan bod.
Deze studierichting omvat twee grote blokken:
- ELEKTRICITEIT: je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de
elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen. Je voert elementaire berekeningen
uit die steunen op een wiskundige basis.
- MECHANICA: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het
vervaardigen van mechanische werkstukken
Tevens is het vak wiskunde in belangrijk mate aanwezig om de theoretische achtergrond van
de technieken te begrijpen.
Het is een zeer gevarieerde opleiding.
De theorie en de praktijk gaan op deze richting hand in hand.
Er wordt projectmatig gewerkt zodat de realiteit in grote mate wordt nagebootst. Er wordt veel
aandacht besteed aan technische systemen en processen. Iedere leerling krijgt enkele
projecten (elektrisch – mechanisch) op jaarbasis die hij zelfstandig, weliswaar onder
begeleiding, realiseert binnen de afgesproken tijd. Ze zoeken zelfstandig naar de nodige info
op internet of in catalogi. Dan ontwerpen ze de nodige elektrische schema’s met het
softwarepakket E-plan en de mechanische tekeningen met de softwarepakketten inventor
en/of autocad. Tot slot komt de realisatie tot stand.
Je kan de richting elektromechanica in de 3de graad volgen nadat je de 2de
graad elektromechanica (EM) of industriële wetenschappen (IW) hebt
voltooid.
In de derde graad Elektromechanica komen zowel elektriciteit als mechanica
in belangrijke mate aan bod.
Deze studierichting omvat twee grote blokken:
- ELEKTRICITEIT: je leert elektromechanische kringen analyseren, de
basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen.
Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige
basis.
- MECHANICA: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past
dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken
Tevens is het vak wiskunde in belangrijk mate aanwezig om de theoretische
achtergrond van de technieken te begrijpen.
Het is een zeer gevarieerde opleiding.
De theorie en de praktijk gaan op deze richting hand in hand.
Er wordt projectmatig gewerkt zodat de realiteit in grote mate wordt
nagebootst. Er wordt veel aandacht besteed aan technische systemen en
processen. Iedere leerling krijgt enkele projecten (elektrisch – mechanisch)
op jaarbasis die hij zelfstandig, weliswaar onder begeleiding, realiseert
binnen de afgesproken tijd. Ze zoeken zelfstandig naar de nodige info op
internet of in catalogi. Dan ontwerpen ze de nodige elektrische schema’s
met het softwarepakket E-plan en de mechanische tekeningen met de
softwarepakketten inventor en/of autocad. Tot slot komt de realisatie tot
stand.
Je kan de richting elektromechanica in de 3de
graad volgen nadat je de 2de graad
elektromechanica (EM) of industriële
wetenschappen (IW) hebt voltooid.
In de derde graad Elektromechanica komen
zowel elektriciteit als mechanica in belangrijke
mate aan bod.
Deze studierichting omvat twee grote blokken:
- ELEKTRICITEIT: je leert elektromechanische
kringen analyseren, de basiswetten van de
elektriciteit toepassen in diverse elektrische
opstellingen. Je voert elementaire
berekeningen uit die steunen op een
wiskundige basis.
- MECHANICA: je verwerft basiskennis van
theoretische mechanica en past dit toe in het
vervaardigen van mechanische werkstukken
Tevens is het vak wiskunde in belangrijk mate
aanwezig om de theoretische achtergrond van
de technieken te begrijpen.
Het is een zeer gevarieerde opleiding.
De theorie en de praktijk gaan op deze richting
hand in hand.
Er wordt projectmatig gewerkt zodat de realiteit
in grote mate wordt nagebootst. Er wordt veel
aandacht besteed aan technische systemen
en processen. Iedere leerling krijgt enkele
projecten (elektrisch – mechanisch) op
jaarbasis die hij zelfstandig, weliswaar onder
begeleiding, realiseert binnen de afgesproken
tijd. Ze zoeken zelfstandig naar de nodige info
op internet of in catalogi. Dan ontwerpen ze de
nodige elektrische schema’s met het
softwarepakket E-plan en de mechanische
tekeningen met de softwarepakketten inventor
en/of autocad. Tot slot komt de realisatie tot
stand.
Foutdiagnose in geautomatiseerde elektrische installaties is ook een belangrijk onderwerp van de opleiding.
Ze leren op verschillende manieren en met verschillende soorten meettoestellen op een gestructureerde wijze fouten lokaliseren en
oplossen.
Foutdiagnose in geautomatiseerde elektrische installaties is ook een belangrijk onderwerp van de opleiding.
Ze leren op verschillende manieren en met verschillende soorten meettoestellen op een gestructureerde wijze fouten lokaliseren en
oplossen.
Foutdiagnose in geautomatiseerde elektrische installaties is ook een belangrijk onderwerp
van de opleiding.
Ze leren op verschillende manieren en met verschillende soorten meettoestellen op een
gestructureerde wijze fouten lokaliseren en oplossen.
Foutdiagnose in geautomatiseerde elektrische installaties is ook
een belangrijk onderwerp van de opleiding.
Ze leren op verschillende manieren en met verschillende soorten
meettoestellen op een gestructureerde wijze fouten lokaliseren en
oplossen.
Foutdiagnose in geautomatiseerde elektrische
installaties is ook een belangrijk onderwerp
van de opleiding.
Ze leren op verschillende manieren en met
verschillende soorten meettoestellen op een
gestructureerde wijze fouten lokaliseren en
oplossen.
Voorbeeldproject van 6EM:
Stuurkast voor afzuiging van de plasmasnijder.
Voorbeeldproject van 6EM:
Stuurkast voor afzuiging van de plasmasnijder.
Voorbeeldproject van 6EM:
Stuurkast voor afzuiging van de plasmasnijder.
Voorbeeldproject van 6EM:
Stuurkast voor afzuiging van
de plasmasnijder.
Voorbeeldproject van 6EM:
Stuurkast voor afzuiging van de
plasmasnijder.
Tijdens hun opleiding ontdekken ze projectgericht de industriële wereld. De volgende factoren komen hier onder andere aan bod:
Tijdens hun opleiding ontdekken ze projectgericht de industriële wereld. De volgende factoren komen hier onder andere aan bod:
Tijdens hun opleiding ontdekken ze projectgericht de industriële wereld. De volgende factoren
komen hier onder andere aan bod:
Tijdens hun opleiding ontdekken ze projectgericht de industriële wereld. De
volgende factoren komen hier onder andere aan bod:
Tijdens hun opleiding ontdekken ze
projectgericht de industriële wereld. De
volgende factoren komen hier onder andere
aan bod:
Meting met een hand-held ascilloscoop van
FLUKE.
Meting met een hand-held ascilloscoop van
FLUKE.
Meting met een hand-held
ascilloscoop van FLUKE.
Meting met een hand-held
ascilloscoop van FLUKE.
Meting met een hand-held
ascilloscoop van FLUKE.
Tevens maken ze een PowerPointpresentatie om het project aan het publiek (leerkrachten en leerlingen) te presenteren en te
demonstreren.
Zo leren ze communiceren met een gevarieerd publiek dat hun later in het bedrijfsleven ten goede zal komen als ze de supervisie
van industriële installaties en van productie-eenheden op zich nemen.
Tevens maken ze een PowerPointpresentatie om het project aan het publiek (leerkrachten en leerlingen) te presenteren en te
demonstreren.
Zo leren ze communiceren met een gevarieerd publiek dat hun later in het bedrijfsleven ten goede zal komen als ze de
supervisie van industriële installaties en van productie-eenheden op zich nemen.
Tevens maken ze een PowerPointpresentatie om het project aan het publiek (leerkrachten en
leerlingen) te presenteren en te demonstreren.
Zo leren ze communiceren met een gevarieerd publiek dat hun later in het bedrijfsleven ten goede
zal komen als ze de supervisie van industriële installaties en van productie-eenheden op zich
nemen.
Tevens maken ze een PowerPointpresentatie om het project aan het
publiek (leerkrachten en leerlingen) te presenteren en te demonstreren.
Zo leren ze communiceren met een gevarieerd publiek dat hun later in
het bedrijfsleven ten goede zal komen als ze de supervisie van
industriële installaties en van productie-eenheden op zich nemen.
Tevens maken ze een PowerPointpresentatie
om het project aan het publiek (leerkrachten en
leerlingen) te presenteren en te
demonstreren.
Zo leren ze communiceren met een gevarieerd
publiek dat hun later in het bedrijfsleven ten
goede zal komen als ze de supervisie van
industriële installaties en van
productie-eenheden op zich nemen.
Siemens PLC S7-1500
Siemens PLC S7-1500
Siemens PLC S7-1500
Siemens PLC S7-1500
Siemens PLC S7-1500
Elektropneumatica met
ventieleiland.
Elektropneumatica met
ventieleiland.
Elektropneumatica met
ventieleiland.
Elektropneumatica met
ventieleiland.
Elektropneumatica met ventieleiland.
IO-eiland op profinet.
IO-eiland op profinet.
IO-eiland op profinet.
IO-eiland op profinet.
IO-eiland op profinet.
Siemens PLC S7-1200
Siemens PLC S7-1200
Siemens PLC S7-1200
Siemens PLC S7-1200
Siemens PLC S7-1200
Pneumatische schakelingen
bouwen.
Pneumatische schakelingen
bouwen.
Pneumatische schakelingen
bouwen.
Pneumatische schakelingen
bouwen.
Pneumatische schakelingen
bouwen.
Elektropneumatische cyclus programmeren
met een LOGO of industriële PLC.
Elektropneumatische cyclus
programmeren met een LOGO of
industriële PLC.
Elektropneumatische cyclus
programmeren met een LOGO of
industriële PLC.
Elektropneumatische cyclus
programmeren met een LOGO of
industriële PLC.
Elektropneumatische cyclus
programmeren met een
LOGO of industriële PLC.
5EM
 
5 + 6 EM
5 + 6 EM
5 + 6 EM
5 + 6 EM
5 + 6 EM