5 + 6 LASSEN
5 + 6 LASSEN
5 + 6 LASSEN
5 + 6 LASSEN
5 + 6 LASSEN
In het 5de jaar lassen is er een combinatie van BMBE lassen en Mig-Mag lassen. Dit behelst een 20-tal oefeningen in alle posities. Vanaf het 5de jaar volgen de leerlingen ook 3 weken stage bij
een bedrijf.
Het 6de jaar lassen is een combinatie van het Mig-Mag lassen en het Tig lassen. Het Tig proces is het lassen van RVS (roest vast staal) en ALU (aluminium). Hier gaat het ook over een pakket
van een 20-tal oefeningen. Daarnaast wordt er dan ook constructie lassen aangeleerd. Een stage van 6 weken in de bedrijfswereld is hier ook van toepassing.
Het 7de jaar lassen is een specialisatiejaar dat wij de leerlingen aanraden om te doen. Dit extra jaar doet de kansen stijgen om een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. In dit 7de jaar komen
alle lasprocessen aan bod en worden er ook constructie werken voor bedrijven en derden uitgevoerd. Het 7de jaar heeft het hele jaar door een stage in de bedrijfswereld van 2 dagen per week.
In onze lasafdeling draait het niet enkel en alleen om de lasprocessen, de leerlingen zagen en knippen ook hun eigen materialen.
In iedere graad en leerjaar wordt er de "Technologie van het lassen" gegeven en "Technisch tekenen" van schetsen tot aanzichten over werktekeningen.
In het 5de jaar lassen is er een combinatie van BMBE lassen en Mig-Mag lassen. Dit behelst een 20-tal oefeningen in alle posities. Vanaf het 5de jaar volgen de
leerlingen ook 3 weken stage bij een bedrijf.
Het 6de jaar lassen is een combinatie van het Mig-Mag lassen en het Tig lassen. Het Tig proces is het lassen van RVS (roest vast staal) en ALU (aluminium). Hier
gaat het ook over een pakket van een 20-tal oefeningen. Daarnaast wordt er dan ook constructie lassen aangeleerd. Een stage van 6 weken in de bedrijfswereld is
hier ook van toepassing.
Het 7de jaar lassen is een specialisatiejaar dat wij de leerlingen aanraden om te doen. Dit extra jaar doet de kansen stijgen om een plaats te verwerven op de
arbeidsmarkt. In dit 7de jaar komen alle lasprocessen aan bod en worden er ook constructie werken voor bedrijven en derden uitgevoerd. Het 7de jaar heeft het hele
jaar door een stage in de bedrijfswereld van 2 dagen per week.
In onze lasafdeling draait het niet enkel en alleen om de lasprocessen, de leerlingen zagen en knippen ook hun eigen materialen.
In iedere graad en leerjaar wordt er de "Technologie van het lassen" gegeven en "Technisch tekenen" van schetsen tot aanzichten over werktekeningen.
In het 5de jaar lassen is er een combinatie van BMBE lassen en Mig-Mag lassen. Dit behelst een 20-tal
oefeningen in alle posities. Vanaf het 5de jaar volgen de leerlingen ook 3 weken stage bij een bedrijf.
Het 6de jaar lassen is een combinatie van het Mig-Mag lassen en het Tig lassen. Het Tig proces is het
lassen van RVS (roest vast staal) en ALU (aluminium). Hier gaat het ook over een pakket van een 20-tal
oefeningen. Daarnaast wordt er dan ook constructie lassen aangeleerd. Een stage van 6 weken in de
bedrijfswereld is hier ook van toepassing.
Het 7de jaar lassen is een specialisatiejaar dat wij de leerlingen aanraden om te doen. Dit extra jaar doet
de kansen stijgen om een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. In dit 7de jaar komen alle
lasprocessen aan bod en worden er ook constructie werken voor bedrijven en derden uitgevoerd. Het 7de
jaar heeft het hele jaar door een stage in de bedrijfswereld van 2 dagen per week.
In onze lasafdeling draait het niet enkel en alleen om de lasprocessen, de leerlingen zagen en knippen
ook hun eigen materialen.
In iedere graad en leerjaar wordt er de "Technologie van het lassen" gegeven en "Technisch tekenen" van
schetsen tot aanzichten over werktekeningen.
In het 5de jaar lassen is er een combinatie van BMBE lassen en Mig-Mag lassen.
Dit behelst een 20-tal oefeningen in alle posities. Vanaf het 5de jaar volgen de
leerlingen ook 3 weken stage bij een bedrijf.
Het 6de jaar lassen is een combinatie van het Mig-Mag lassen en het Tig lassen. Het
Tig proces is het lassen van RVS (roest vast staal) en ALU (aluminium). Hier gaat het
ook over een pakket van een 20-tal oefeningen. Daarnaast wordt er dan ook
constructie lassen aangeleerd. Een stage van 6 weken in de bedrijfswereld is hier ook
van toepassing.
Het 7de jaar lassen is een specialisatiejaar dat wij de leerlingen aanraden om te
doen. Dit extra jaar doet de kansen stijgen om een plaats te verwerven op de
arbeidsmarkt. In dit 7de jaar komen alle lasprocessen aan bod en worden er ook
constructie werken voor bedrijven en derden uitgevoerd. Het 7de jaar heeft het hele
jaar door een stage in de bedrijfswereld van 2 dagen per week.
In onze lasafdeling draait het niet enkel en alleen om de lasprocessen, de leerlingen
zagen en knippen ook hun eigen materialen.
In iedere graad en leerjaar wordt er de "Technologie van het lassen" gegeven en
"Technisch tekenen" van schetsen tot aanzichten over werktekeningen.
In het 5de jaar lassen is er een combinatie van
BMBE lassen en Mig-Mag lassen. Dit behelst
een 20-tal oefeningen in alle posities. Vanaf het
5de jaar volgen de leerlingen ook 3 weken stage
bij een bedrijf.
Het 6de jaar lassen is een combinatie van het
Mig-Mag lassen en het Tig lassen. Het Tig
proces is het lassen van RVS (roest vast staal)
en ALU (aluminium). Hier gaat het ook over een
pakket van een 20-tal oefeningen. Daarnaast
wordt er dan ook constructie lassen aangeleerd.
Een stage van 6 weken in de bedrijfswereld is
hier ook van toepassing.
Het 7de jaar lassen is een specialisatiejaar dat
wij de leerlingen aanraden om te doen. Dit extra
jaar doet de kansen stijgen om een plaats te
verwerven op de arbeidsmarkt. In dit 7de jaar
komen alle lasprocessen aan bod en worden er
ook constructie werken voor bedrijven en derden
uitgevoerd. Het 7de jaar heeft het hele jaar door
een stage in de bedrijfswereld van 2 dagen per
week.
In onze lasafdeling draait het niet enkel en alleen
om de lasprocessen, de leerlingen zagen en
knippen ook hun eigen materialen.
In iedere graad en leerjaar wordt er de
"Technologie van het lassen" gegeven en
"Technisch tekenen" van schetsen tot aanzichten
over werktekeningen.