1B

Het eerste leerjaar B vangt leerlingen op die na de basisschool om één of andere reden geen aansluiting vinden met het eerste leerjaar A. De meesten hebben het getuigschrift van basisonderwijs niet behaald. Een aantal onder hen is al leermoe door een gebrek aan succeservaringen in de vorige schooljaren. Een belangrijke doelstelling is dan ook om deze jongeren terug met plezier naar school te laten gaan.

Een groot gedeelte van de wekelijkse lesuren gaat naar algemene vorming die echter niet te theoretisch wordt aangeboden. Boeiende en zinvolle werkvormen scherpen de natuurlijke nieuwsgierigheid weer wat aan.

Een deel van de wekelijkse lesuren gaat naar technologische opvoeding.
Hierin kunnen de leerlingen zich uitleven in allerhande technische activiteiten. Het doel is kennismaken met de wijze waarop iets gemaakt kan worden. Het bewerken en verwerken van verschillende grondstoffen, het toepassen van technieken, het gebruik maken van gereedschappen en apparaten en het werken volgens plan komen ondermeer aan bod.

Het is mogelijk om na het eerste leerjaar B alsnog over te stappen naar het eerste leerjaar A. De klassenraad oordeelt of deze keuze wenselijk is en kans op succes maakt.

Leerlingen die slagen in 1B ontvangen het getuigschrift van basisonderwijs.

 

Lessentabel

Godsdienst / Zedenleer 2
Frans 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke Vorming 2
Muzikale Opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Wiskunde 5
ICT 1
Techniek 4
Technisch tekenen 1
Nijverheidstechnieken 4
  32u/week