2 BVJB

In de praktijk is het zo dat de meeste 1B-leerlingen overgaan naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Dit is een tweede leerjaar en meteen de start van een beroepsopleiding. Ouders en leerlingen moeten hier gelukkig nog niet kiezen voor één beroep maar ze beslissen wel om een bepaalde richting in te slaan. Deze richtingen worden beroepenvelden genoemd. In de PTS is dit beroepenveld nijverheidstechnieken (hout – bouw –metaal).

De helft van de wekelijkse lesuren wordt besteed aan algemene vorming, de andere helft aan praktijk en technische ondersteuning binnen het beroepenveld.

Leerlingen die 1B gevolgd hebben maar niet geslaagd zijn kunnen in het BVL worden ingeschreven. Zij ontvangen na het BVL het getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basisonderwijs en het getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs.

 

Lessentabel

Godsdienst / Zedenleer 2
Frans 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke Vorming 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 3
Technisch tekenen 1
TV Bouw – Hout - Metaal 3
PV Bouw – Hout - Metaal 12
  32u/week