2de en 3de graad BSO

Vanaf het derde jaar maken de leerlingen hun keuze voor een bepaald beroepenveld. Binnen onze school kunnen de leerlingen kiezen uit de volgende opleidingen:
  • 3de jaar: bouw – hout – lassen/metaal
  • 4de jaar: auto - bouw – hout – lassen
  • 5de jaar: auto - bouw – carrosserie - hout – lassen
  • 6de jaar: auto - bouw – carrosserie - hout – lassen
  • 7de jaar: auto - bouw – carrosserie - hout – lassen
Al onze opleidingen zijn modulair georganiseerd. Dit betekent dat leerlingen steeds modules volgen. Slagen voor een module geeft de mogelijkheid om een volgende module te volgen. Per behaalde module krijgt de leerling een deelcertificaat. Op het einde van een volledig cluster, behaalt hij een certificaat. Met deze (deel)certificaten kan men op de arbeidsmarkt terecht.

Binnen de verschillende afdelingen zijn dit de voornaamste modules:

Auto motoren
Algemeen onderhoud personen –en lichte bedrijfswagens
elektronische diagnose
7de jaar : motormanagement en lpg-installaties

Bouw betonconstructies en funderingen
Trap-en systeembekistingen
(sier-)metselwerken
7de jaar : vloeren en betegelen

Carrosserie plaatbewerking
Spuittechnieken
7de jaar : cartuning

Hout Ramen en deuren
Trappen
Gevelbekleding
7de jaar : interieurelementen

Lassen alle vormen van BMBE, MIG-MAG, TIG lassen en bijbehorende montagetechnieken
7de jaar : metaalcontstucties

Na het zesde jaar secundair onderwijs kan je als leerling een zevende specialisatiejaar BSO volgen. Dit is een vervolmakingsjaar binnen een bepaalde specialiteit. Een specialisatiejaar kan je kansen op de arbeidsmarkt vergroten en kan er voor zorgen dat je je als leerling verder kan verdiepen in je vak.
Afgestudeerden uit het BSO krijgen door het volgen van een zevende jaar ook de kans om hun diploma secundair onderwijs te behalen.

Lessentabel

Godsdienst / Zedenleer 2
Lichamelijke Opvoeding 2
PAV 4
OBV 1
TV 4
Technisch tekenen 2
PV 17
  32u/week

Vanaf het 5de jaar is de stageperiode ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Leerlingen komen zo in contact met de arbeidsmarkt. In het 5de jaar volgen de de leerlingen een stageperiode van 3 weken (aaneensluitend). In het zesde jaar is dit een periode van 6 aaneensluitende weken. Wie een 7de specialisatiejaar volgt komt drie dagen naar school en gaat twee dagen per week (maandag en dinsdag) op stage gedurende het hele schooljaar.