DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS (DBSO)

Naast het voltijds secundair onderwijs bestaat voor jongeren vanaf de leeftijd van 15 of 16 jaar de mogelijkheid om over te stappen naar het stelsel van leren en werken. Ze kunnen een opleiding volgen in ons deeltijds beroepssecundair onderwijs dat verbonden is aan onze school.

In het deeltijds beroepssecundair onderwijs wordt de het aspect leren altijd aangevuld met een werkplekleren. Concreet komt het erop neer dat leerlingen twee dagen per week naar school komen. De drie andere dagen worden ze via één van de bestaande trajecten tewerkgesteld. Op die manier komen ook deze leerlingen aan het voltijds engagement.

Jongeren kunnen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs volgende studiebewijzen behalen: een attest van verworven competenties, een deelcertificaat voor een module, een certificaat voor een opleiding, een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, een diploma van secundair onderwijs, een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

Binnen het DBSO van de Provinciale Technische School worden de volgende opleidingen aangeboden:
  • Bouw
  • Handel en administratie
  • Metaal en Kunststoffen
  • Onderhoud
  • Personenzorg (logistiek helper)
  • Transport (auto)
  • Voeding en horeca
  • Magazijnier (NIEUW vanaf 01.09.2017)
  • Personenzorg (begeleider in de kinderopvan)g (NIEUW vanaf 01.09.2017)
  • Ruwbouw duaal (NIEUW vanaf 01.09.2017)
Tijdens de twee dagen op school krijgen de leerlingen PAV (6u/week) en Technisch Vak/Praktisch vak (9u/week). Afhankelijk van de gekozen richting komen de leerling maandag en dinsdag of donderdag en vrijdag naar de school. De andere drie dagen worden de leerlingen tewerkgesteld. De PTS streeft naar een maximale tewerkstelling voor al zijn leerlingen. Dit kan verschillen van leerling tot leerling (POT, voortraject, brugtraject, tewerkstelling…)

Meer info op het secretariaat DBSO: 089/ 77 09 48