ELEKTROMECHANICA

Elektromechanica (EM) is een studierichting die zowel verder studeren als onmiddellijke tewerkstelling mogelijk maakt.Het pakket leerstof omvat grotendeels het verwerven van een stevige basiskennis elektriciteit en mechanica. Specialisatie- en automatiseringstechnieken (CNC, PLC,...) komen aan bod in de derde graad. Uiteraard krijg je binnen deze afdeling ook een brede algemene vorming (Nederlands, Frans en Engels).

Deze studierichting is gericht op jongeren die graag technische problemen oplossen en geboeid zijn door elektriciteit, metaal en het uitdenken van mechanische problemen.

Enerzijds zijn de afgestudeerden van deze studierichting omwille van hun brede technische vorming zeer gegeerde technici in de bedrijfswereld. Anderzijds ben je ook bekwaam om studies van het hoger onderwijs in de industrieel-technische domeinen met succes te voltooien. Studeren in een Masteropleiding bv. industrieel ingenieur elektromechanica is ook mogelijk, maar het dan beter om de wat zwaardere richting industriële wetenschappen met meer wiskunde te volgen.

Lessentabel eerste graad                                 

AARDRIJKSKUNDE 2
FRANS 4
GESCHIEDENIS 2
ICT 1
GODSDIENST/ZEDENLEER 2
LEREN LEREN 1
LO 2
MUZIKALE OPVOEDING 1
NATUURWETENSCHAPPEN 2
NEDERLANDS 4
NIJVERHEIDSTECHNIEKEN 4
PLASTISCHE OPVOEDING

2

STUDIE

1

TECHNIEK

2

WISKUNDE

4