GOK Algemeen

Bij de inschrijving hebben de ouders van onze leerlingen gegevens verstrekt waaruit na verwerking door het Departement Onderwijs bleek dat het aantal dat voldeed aan bepaalde kenmerken (GOK-indicatoren) de grenswaarde heeft overschreden. Onze school heeft op basis daarvan GOK- uren gekregen om ons toe te laten meer tijd te besteden om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te bieden. Het is onze taak om proactief te werken en na te gaan in welke mate we ons beleid en schoolwerkplan kunnen aanpassen.

In de beginsituatieanalyse (BSA) toetsten we onze onderwijspraktijk aan alle GOK-doelen. Daaruit leidden we af welke GOK-doelen nog meer aandacht verdienen en hoe we deze op de werkvloer kunnen vertalen naar eigen doelstellingen met bijpassende actiepunten.

Via ons GOK-beleid zulllen we :
  • met een beginsituatieanalyse nagaan hoe meer leerlingen gelijke kansen op onderwijs kunnen krijgen
  • doelen en actiepunten formuleren die de gelijke kansen op de werkvloer realiseren
  • met een aangepaste methodiek een proces van integrale kwaliteitszorg rond de GOK-werkpunten op gang brengen.
Uit de BSA bleek dat we niet echt zwak scoorden voor de GOK-doelen uit èèn bepaald GOK-thema. Het is echter logisch dat we een extra inspanning doen voor die thema's waarvoor de GOK-doelen minder werden bereikt. Na overleg binnen de stuurgroep en de CLB-medewerkster werden volgende twee GOK-thema's weerhouden:

1ste graad Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden
2de en 3de graad Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen

1ste graad Doorstroming en oriëntering
2de en 3de graad Oriëntering bij instroom en uitstroom