Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen is een sterke studierichting in het TSO die bedoeld is voor verdere studie in het hoger onderwijs en daardoor aanleunt bij het ASO. Het pakket leerstof omvat grotendeels een grondige opleiding in wiskunde, een wetenschappelijke vorming (fysica, chemie), een technische vorming (elektriciteit, mechanica, elektronica, informatica) en een brede algemene vorming met een goede basis voor Nederlands, Frans en Engels.

Deze studierichting richt zich op jongeren die een brede wetenschappelijk-technische interesse hebben.

Met een diploma industriële wetenschappen ben je goed voorbereid op het technisch hoger onderwijs (vb. master in de industriële wetenschappen). Andere vormen van hoger onderwijs liggen ook binnen je bereik: wetenschappelijke, paramedische, pedagogische, sociale en andere richtingen.

Lessentabel eerste graad

AARDRIJKSKUNDE 2
FRANS 4
GESCHIEDENIS 2
ICT 1
GODSDIENST/ZEDENLEER 2
LEREN LEREN 1
LO 2
MUZIKALE OPVOEDING 1
NATUURWETENSCHAPPEN  
NEDERLANDS 5
NIJVERHEIDSTECHNIEKEN 2
PLASTISCHE OPVOEDING 2
STUDIE 1
NIJVERHEIDSTECHNIEKEN 2
TECHNIEK 2
WISKUNDE 5