LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT

Lichamelijke opvoeding en sport is een theoretische opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs. Het is een richting die een oplossing biedt voor de bewegingsnood van vele sportieve leerlingen en legt de klemtoon op positieve menswetenschappen en theoretische achtergrond van sporten. Tijdens deze opleiding krijg je een groot aanbod aan sporttakken, zonder specificatie naar één sporttak toe. Vanaf de tweede graad krijg je een groot aantal uren praktijk sport (balsporten, zwemmen, gymnastiek, omnisport, sportwetenschappen). Deze richting is geschikt als je een positieve bewegingsingesteldheid en studie-ijver hebt. Daarnaast is een sterke interesse voor de wereld van de sport aangewezen.

Na deze richting kan je meteen aan het werk binnen diverse sporttakken, als leidinggevende in een jongerenbegeleiding of binnen tal van paramedische beroepen. Daarnaast biedt het ook een goede basis voor hogere studies binnen de gezondheidszorg (kinesitherapie, verpleegkunde, ergotherapie, diëtiste, laborant, ...), de pedagogische sector (lichamelijke opvoeding, Nederlands, wiskunde, wetenschappen, onderwijzer(es), kleuterleid(st)er,…) of de sociale sector (maatschappelijk assistent(e) of psychologisch assistent(e)).  
 
Vanah het derde jaar maken de leerlingen de keuze: sport algemeen of sport voetbal.

Lessentabel eerste graad

AARDRIJKSKUNDE 2
FRANS 4
GESCHIEDENIS 2
ICT 1
GODSDIENST/ZEDENLEER 2
LEREN LEREN 1
LO 2
MUZIKALE OPVOEDING 1
NATUURWETENSCHAPPEN 2
NEDERLANDS 4
NIJVERHEIDSTECHNIEKEN 2
PLASTISCHE OPVOEDING 2
SPORT AANV. 2
STUDIE 1
TECHNIEK 2
WISKUNDE 4