Dagverloop

eerste belsignaal 8.25
1ste lesuur 8.30 – 9.20 5de lesuur 13.00 – 13.50
2de lesuur 9.20 – 10.10 6de lesuur 13.50 – 14.40
Speeltijd 10.10 – 10.20 Speeltijd 14.40 – 14.50
3de lesuur 7de lesuur 14.50 – 15.40
4de lesuur 11.10 – 12.00 8ste lesuur 15.40 – 16.30 *
* Enkel voor de leerlingen TSO op dinsdag en donderdag