De basisoptie Stem-Wetenschap behoort tot de meer theoretisch gerichte opties in het tweede leerjaar.
Je maakt hier kennis met de industriële technologie, met een klemtoon op de theorie.
Aanleg hebben voor wiskunde, wetenschappen en nauwkeurig kunnen werken zijn belangrijk.
Zo maak je bijvoorbeeld op een speelse manier (bv. Lego Technik/high tech robots) kennis met elementaire mechanismen en elektrische wetmatigheden,
die in de techniek gebruikt worden. Je leert o.a objecten ontwerpen, demonteren, monteren en ook eenvoudige elektrische schakelingen uitvoeren.
Bij Stem-Wetenschap ligt de nadruk op wiskunde. De technische en praktische vakken zijn vanzelfsprekend aangepast aan de optie die je gekozen hebt.
De basisoptie Stem-Wetenschap behoort tot de meer theoretisch gerichte opties in het tweede leerjaar.
Je maakt hier kennis met de industriële technologie, met een klemtoon op de theorie.
Aanleg hebben voor wiskunde, wetenschappen en nauwkeurig kunnen werken zijn belangrijk.
Zo maak je bijvoorbeeld op een speelse manier (bv. Lego Technik/high tech robots) kennis met elementaire mechanismen en
elektrische wetmatigheden, die in de techniek gebruikt worden. Je leert o.a objecten ontwerpen, demonteren, monteren en ook
eenvoudige elektrische schakelingen uitvoeren.
Bij Stem-Wetenschap ligt de nadruk op wiskunde. De technische en praktische vakken zijn vanzelfsprekend aangepast aan de optie
die je gekozen hebt.
De basisoptie Stem-Wetenschap behoort tot de meer theoretisch gerichte opties in het
tweede leerjaar.
Je maakt hier kennis met de industriële technologie, met een klemtoon op de theorie.
Aanleg hebben voor wiskunde, wetenschappen en nauwkeurig kunnen werken zijn
belangrijk.
Zo maak je bijvoorbeeld op een speelse manier (bv. Lego Technik/high tech robots)
kennis met elementaire mechanismen en elektrische wetmatigheden, die in de techniek
gebruikt worden. Je leert o.a objecten ontwerpen, demonteren, monteren en ook
eenvoudige elektrische schakelingen uitvoeren.
Bij Stem-Wetenschap ligt de nadruk op wiskunde. De technische en praktische vakken
zijn vanzelfsprekend aangepast aan de optie die je gekozen hebt.
De basisoptie Stem-Wetenschap behoort tot de meer theoretisch
gerichte opties in het tweede leerjaar.
Je maakt hier kennis met de industriële technologie, met een klemtoon
op de theorie.
Aanleg hebben voor wiskunde, wetenschappen en nauwkeurig kunnen
werken zijn belangrijk.
Zo maak je bijvoorbeeld op een speelse manier (bv. Lego Technik/high
tech robots) kennis met elementaire mechanismen en elektrische
wetmatigheden, die in de techniek gebruikt worden. Je leert o.a
objecten ontwerpen, demonteren, monteren en ook eenvoudige
elektrische schakelingen uitvoeren.
Bij Stem-Wetenschap ligt de nadruk op wiskunde. De technische en
praktische vakken zijn vanzelfsprekend aangepast aan de optie die je
gekozen hebt.
De basisoptie Stem-Wetenschap behoort
tot de meer theoretisch gerichte opties in
het tweede leerjaar.
Je maakt hier kennis met de industriële
technologie, met een klemtoon op de
theorie.
Aanleg hebben voor wiskunde,
wetenschappen en nauwkeurig kunnen
werken zijn belangrijk.
Zo maak je bijvoorbeeld op een speelse
manier (bv. Lego Technik/high tech
robots) kennis met elementaire
mechanismen en elektrische
wetmatigheden, die in de techniek
gebruikt worden. Je leert o.a objecten
ontwerpen, demonteren, monteren en ook
eenvoudige elektrische schakelingen
uitvoeren.
Bij Stem-Wetenschap ligt de nadruk op
wiskunde. De technische en praktische
vakken zijn vanzelfsprekend aangepast
aan de optie die je gekozen hebt.
2 STEM-Wetenschap
2 STEM-Wetenschap
2 STEM-Wetenschap
2 STEM-Wetenschap
2 STEM-Wetenschap