Met je basis uit Stem-wetenschappen in de eerste graad, ben je klaar voor de opleiding industriële wetenschappen. Deze studierichting is één van de meest theoretische studierichtingen binnen het TSO en gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.
Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en het eerder geringe aanbod praktijkvakken.  
Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO.
Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren.
Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties.
Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod.
De technische vakken focussen op mechanica, elektriciteit, elektronica, toegepaste chemie en fysica.
Er gaat ook de nodige aandacht naar de talen: Nederlands, Frans en Engels.
3IW+4IW
3IW+4IW
3IW+4IW
3IW+4IW
3IW+4IW