3/4LO-O

3/4LO-V

Het is niet noodzakelijk dat je een specifieke vooropleiding hebt gevolgd. Deze richting kan je aanvatten na elke optie van het tweede leerjaar. Voorwaarde is dat je graag en goed sport en dat je een goede leerattitude hebt.
Je hebt de keuze tussen de specialisatie “omnisport” of “voetbal”. Voorwaarde voor de optie-uren voetbal is dat je aangesloten bent bij een voetbalclub. Deze studierichting laat je kennismaken met verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, toestelturnen,  ritmiek en expressie, zwemmen …).
Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt. Je kunt verplicht worden tot deelname aan sportstages, uitstappen en competities.
De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fairplay, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.
3LO + 4LO
3LO + 4LO
3LO + 4LO
3LO + 4LO
3LO + 4LO