Leerlingen die kiezen voor de richting lassen worden vanaf de eerste schooldag tot de laatste schooldag dat ze in deze afdeling aanwezig zijn, geconfronteerd met een brede waaier aan lasprocessen. In het 4de jaar lassen wordt het BMBE onder de loep genomen. Dan praten we over lassen met verschillende soorten elektroden en het lassen in alle posities.
In onze lasafdeling draait het niet enkel en alleen om de lasprocessen, de leerlingen zagen en knippen ook hun eigen materialen. In iedere graad en leerjaar wordt de "Technologie van het lassen" aangeleerd en worden technische schema's getekend. Dit gaat van schetsen tot aanzichten van werktekeningen.
4LASSEN
4LASSEN
4LASSEN
4LASSEN
4LASSEN