De logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Elektromechanica of Industriële wetenschappen. Elektromechanica is een theoretisch-technische studierichting. Je leert meervoudige problemen (elektrisch, elektronisch, mechanisch) oplossen. Een aantal technische vaardigheden worden ontwikkeld.
Elektromechanici staan in voor toezicht, onderhoud en herstelling van industriële installaties en productiesystemen. Wiskunde vormt in deze studierichting een belangrijk vak. Ook een elementaire kennis van enkele fysische begrippen is nodig.
Deze studierichting omvat twee grote blokken:
ELEKTRICITEIT: je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen…  Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.
MECHANICA: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen. Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten…komen aan bod.
Theorie en de praktijk gaan op deze richting hand in hand. Er wordt projectmatig gewerkt zodat de realiteit in grote mate wordt nagebootst. Er wordt veel aandacht besteed aan technische systemen en processen om uiteindelijk tot een eindproduct te komen.
 
5 + 6 EM
5 + 6 EM
5 + 6 EM
5 + 6 EM
5 + 6 EM