FAQ onderwijshervorming eerste graad PTS
* Wat houdt de basisvorming in? (27u)
De basisvorming bevat de leerstof die voor elke leerling hetzelfde is. Deze vakken en lesinhouden zijn voor elke leerling hetzelfde. In het totaal gaat het om 27u.
* Kunnen de leerlingen vakken kiezen? (4u)
Naast de basisvorming  kiezen de leerling in 1A voor de optie STEM-Wetenschappen, STEM-techniek of LO & Sport. Op basis van die keuze, krijgen de leerlingen 4 specifieke uren aansluitend bij hun keuze differentiatie. Voor de leerlingen van 1B zijn de differentiatie-uren bepaald.
* Wat houdt het vak ‘remediëring’ in? (1u)
Leerlingen krijgen één uur remediëring per week. In dit vak worden de leerlingen begeleid in hun proces om te léren leren. Vakspecifieke remediëring kunnen de leerlingen volgen tijdens de extra bijlessen per vak of in de begeleide avondstudie per vak.
* Op welke basis heeft de PTS zijn differentiatie-uren bepaald?
Doorslag voor de keuze is de visie om te trachten dat leerlingen de verplichte einddoelen bereiken. Voor de vakken waar leerlingen over het algemeen meer problemen ondervinden richt de PTS extra uren in.  Op die manier biedt de PTS een leerling, indien nodig, extra tijd om de verplichte einddoelen te bereiken. Leerlingen die deze einddoelen bereiken zullen uitgedaagd worden met extra leerstof.
* Krijgen de leerlingen in de eerste graad vreemde talenonderwijs?
Leerlingen krijgen in de eerste graad zowel Frans als Engels in de eerste graad TSO. In de eerste graad BSO krijgen de leerlingen één vreemde taal, nl. Frans.
De PTS heeft er voor gekozen om in het eerste jaar slechts één vreemde taal (Frans) aan te bieden. In het tweede jaar krijgen ze 2u Engels. Op die manier krijgen ze op één jaar tijd de leerstof die de leerlingen volgens de einddoelen moeten bereikt hebben op het einde van de eerste graad.
* Wordt er in 1B voldoende aandacht geschonken aan de praktijk?
De PTS heeft er bewust voor gekozen om binnen de 4 differentiatie-uren twee extra uren techniek aan te bieden. Op die manier verhogen ze de praktische bagage van de leerlingen.
FAQ's
FAQ's
FAQ's
FAQ's
FAQ's