WAT IS OKAN?
De afkorting OKAN staat voor: Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers.
Binnen onze school kunnen anderstalige nieuwkomers terecht. Dit zijn leerlingen die nog niet zo lang in België verblijven en het Nederlands nog niet beheersen.
OKAN heeft als doel om deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen daarnaast te helpen integreren in het Vlaamse onderwijssysteem.
De opleiding van deze leerlingen verschilt in zekere mate van de andere onderwijsvormen omdat de nadruk ligt op het Nederlands leren. Toch is er ook aandacht
voor sociale vaardigheden, handvaardigheid en techniek.
Je kan alleen in de onthaalklas starten als je voldoet aan een aantal voorwaarden:
• op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn
• een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven
• niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
• onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen
• maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als
onderwijstaal
Tijdens het schooljaar begeleiden de vervolgschoolcoaches de leerlingen in hun doorstroom naar het reguliere onderwijs. De keuze voor deze richting hangt af
van de interesses en capaciteiten, de leeftijd en de vroegere schoolloopbaan van de anderstalige nieuwkomers. Tijdens het derde trimester gaan de leerlingen
twee weken op oriëntatie in een studierichting naar keuze .
WAT IS OKAN?
De afkorting OKAN staat voor: Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers.
Binnen onze school kunnen anderstalige nieuwkomers terecht. Dit zijn leerlingen die nog niet zo lang in België verblijven en het
Nederlands nog niet beheersen.
OKAN heeft als doel om deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen daarnaast te helpen integreren in het Vlaamse
onderwijssysteem.
De opleiding van deze leerlingen verschilt in zekere mate van de andere onderwijsvormen omdat de nadruk ligt op het Nederlands
leren. Toch is er ook aandacht voor sociale vaardigheden, handvaardigheid en techniek.
Je kan alleen in de onthaalklas starten als je voldoet aan een aantal voorwaarden:
• op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar
geworden zijn
• een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven
• niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
• onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen
• maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het
Nederlands als onderwijstaal
Tijdens het schooljaar begeleiden de vervolgschoolcoaches de leerlingen in hun doorstroom naar het reguliere onderwijs. De keuze
voor deze richting hangt af van de interesses en capaciteiten, de leeftijd en de vroegere schoolloopbaan van de anderstalige
nieuwkomers. Tijdens het derde trimester gaan de leerlingen twee weken op oriëntatie in een studierichting naar keuze .
WAT IS OKAN?
De afkorting OKAN staat voor: Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers.
Binnen onze school kunnen anderstalige nieuwkomers terecht. Dit zijn leerlingen die nog niet zo
lang in België verblijven en het Nederlands nog niet beheersen.
OKAN heeft als doel om deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen daarnaast
te helpen integreren in het Vlaamse onderwijssysteem.
De opleiding van deze leerlingen verschilt in zekere mate van de andere onderwijsvormen
omdat de nadruk ligt op het Nederlands leren. Toch is er ook aandacht voor sociale
vaardigheden, handvaardigheid en techniek.
Je kan alleen in de onthaalklas starten als je voldoet aan een aantal voorwaarden:
• op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en
anderzijds geen achttien jaar geworden zijn
• een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven
• niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
• onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen
• maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet
inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal
Tijdens het schooljaar begeleiden de vervolgschoolcoaches de leerlingen in hun doorstroom
naar het reguliere onderwijs. De keuze voor deze richting hangt af van de interesses en
capaciteiten, de leeftijd en de vroegere schoolloopbaan van de anderstalige nieuwkomers.
Tijdens het derde trimester gaan de leerlingen twee weken op oriëntatie in een studierichting
naar keuze .
WAT IS OKAN?
De afkorting OKAN staat voor: Onthaalklas voor Anderstalige
Nieuwkomers.
Binnen onze school kunnen anderstalige nieuwkomers terecht. Dit
zijn leerlingen die nog niet zo lang in België verblijven en het
Nederlands nog niet beheersen.
OKAN heeft als doel om deze leerlingen zo snel mogelijk
Nederlands te leren en hen daarnaast te helpen integreren in het
Vlaamse onderwijssysteem.
De opleiding van deze leerlingen verschilt in zekere mate van de
andere onderwijsvormen omdat de nadruk ligt op het Nederlands
leren. Toch is er ook aandacht voor sociale vaardigheden,
handvaardigheid en techniek.
Je kan alleen in de onthaalklas starten als je voldoet aan een aantal
voorwaarden:
• op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar
enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar
geworden zijn
• een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar
ononderbroken in België verblijven
• niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
• onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de
lessen te kunnen volgen
• maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden
juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het
Nederlands als onderwijstaal
Tijdens het schooljaar begeleiden de vervolgschoolcoaches de
leerlingen in hun doorstroom naar het reguliere onderwijs. De
keuze voor deze richting hangt af van de interesses en
capaciteiten, de leeftijd en de vroegere schoolloopbaan van de
anderstalige nieuwkomers. Tijdens het derde trimester gaan de
leerlingen twee weken op oriëntatie in een studierichting naar
keuze .
WAT IS OKAN?
De afkorting OKAN staat voor:
Onthaalklas voor Anderstalige
Nieuwkomers.
Binnen onze school kunnen anderstalige
nieuwkomers terecht. Dit zijn leerlingen
die nog niet zo lang in België verblijven en
het Nederlands nog niet beheersen.
OKAN heeft als doel om deze leerlingen
zo snel mogelijk Nederlands te leren en
hen daarnaast te helpen integreren in het
Vlaamse onderwijssysteem.
De opleiding van deze leerlingen verschilt
in zekere mate van de andere
onderwijsvormen omdat de nadruk ligt op
het Nederlands leren. Toch is er ook
aandacht voor sociale vaardigheden,
handvaardigheid en techniek.
Je kan alleen in de onthaalklas starten
als je voldoet aan een aantal
voorwaarden:
• op 31 december volgend op de aanvang
van het schooljaar enerzijds minstens
twaalf jaar en anderzijds geen achttien
jaar geworden zijn
• een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen
maximaal één jaar ononderbroken in
België verblijven
• niet het Nederlands als thuistaal of
moedertaal hebben
• onvoldoende de onderwijstaal beheersen
om met goed gevolg de lessen te
kunnen volgen
• maximaal negen maanden ingeschreven
zijn (vakantiemaanden juli en augustus
niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling
met het Nederlands als onderwijstaal
Tijdens het schooljaar begeleiden de
vervolgschoolcoaches de leerlingen in
hun doorstroom naar het reguliere
onderwijs. De keuze voor deze richting
hangt af van de interesses en
capaciteiten, de leeftijd en de vroegere
schoolloopbaan van de anderstalige
nieuwkomers. Tijdens het derde trimester
gaan de leerlingen twee weken op
oriëntatie in een studierichting naar
keuze .
OKAN
OKAN
OKAN
OKAN
OKAN